Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter RodeMaurice

 

Verslag eindeseizoen-feest: "Kelsbekerhof" Nieuwerkerken

Vrijdag 16 juni 2023
Foto's: Michel Foulon

Eventjes 53 deelnemers kwamen opdagen.
Aanvang: 12 uur – Einde: 18 uur.

De tradities werden gerespecteerd.

Tijdens de uitgebreide ontvangstceremonie op het zonnige terras van het mooie Kelsbekerhof verwelkomde de voorzitter de aanwezigen. Eerst werd de traditie van de jarigen in de bloemetjes te zetten, bestendigd. Voor volgende leden komt er weer een streepje bij:

 • Deboes Raymond, Jordens André, Bogaerts Patrick en Peeters Gary verjaren in juni;
 • Hermans Jos verjaart in juli;
 • Beckers Guy, Swijns Jean-Pierre verjaren in augustus.
  Ook wijlen onze eerste voorzitter Jean Gilis (°3 aug. 1932 + 6 juni 2020) verjaarde in augustus.

En dan begon de echte eucharistieviering. “Het Griekse eucharistein betekent danken, eu betekent goed en charis betekent geschenk. In het Nieuwgrieks betekent eucharisto nog altijd bedankt of dankjewel.” (Wikipedia)
En dankjewel zeggen, is wat Pierre uitgebreid deed. Dat blijkt uit zijn mooie speech hieronder.

Toespraak van de Voorzitter

Beste vrienden en vriendinnen van de Koperen Passer,
Vóór u (of achter u voor sommigen!) staat een tevreden voorzitter!
Het voorbije seizoen betekende voor onze club immers een moment van erop of eronder, doorgaan of einde verhaal. En gelukkig werd het geen einde verhaal!

Vernieuwd bestuur
Hoe dat zo kwam? Daarvoor moeten we terug naar einde vorig seizoen. Na een moeilijke en ei zo na vruchteloze zoektocht naar versterking of vervanging van de restjes van het stilaan ouder wordend en dus pensioengerechtigd bestuur, zijnde Etienne en ikzelf, kregen we plots als een tsunami niet minder dan drie bestuursbereidwilligen op ons af: eerst Fred, na een lichte aarzeling Guido en tenslotte, na nog enig masseerwerk van zijn An, ook Maurice. Toen tijdens de septemberuitstap van dat jaar ook nog Jean-Pierre en Paul hun ja-woord gaven, kon ons geloof in de goedheid van de mens niet meer stuk! Door deze tornado van nieuwe kandidaat-bestuursleden viel het ontslag van twee “vroegere ” bestuurders makkelijker te verwerken: Julien om persoonlijke redenen en Jacques wegens overbelasting door activiteiten in andere verenigingen. Aan beiden hier toch nog eens onze dank voor hun interimverblijf in en hun bijdrage aan het dagelijks bestuur van onze club.
En zo komt dus het bestuur voor de komende jaren in de stevige en veilige handen van

 • MAURICE: organisatie en verslagen;
 • FRED:catering en uitnodigingen;
 • GUIDO: de centen en de contacten met Netwerk Cultuur;
 • JEAN-PIERRE: ledenadministratie en de nieuwsbrieven;
 • PAUL: eveneens ledenadministratie;
 • KAREL, de man die liever in de schaduw werkt, die niet graag in de bloemetjes wordt gezet, maar van onze website een echte encyclopedie, een levend kijkstuk maakt.
 • ETIENNE en IKZELF tenslotte blijven, als overlevers van het eerste uur, enkel nog een beetje vanaf de zijlijn deel uitmaken van het bestuur.

De voorbije maanden werd dan dat nieuwe bestuur klaargestoomd om de club de volgende jaren in goede banen te leiden. Zij hebben dat met volle overgave ondergaan en wij zijn er dan ook rotsvast van overtuigd dat de toekomst van onze club bij hen in goede handen is. En voor al hun inzet het voorbije seizoen en ook de komende jaren, verdienen zij nu al een warm en dankbaar applaus!

Ledenaantal
Een tweede reden van mijn tevredenheid is, dat in de loop van het voorbije seizoen onze club uitgroeide tot 41 leden en dat ook de vooruitzichten voor volgend seizoen gunstig ogen. Ik ben er bijna van overtuigd dat onze twee stuurmannen van het eerste uur, Fons en Jean, nu, van waar ze ook zijn, eens met een tevreden knipoog naar elkaar zullen kijken! En wij, van onze kant, wuiven eens dankbaar naar hen terug, want zij hadden een belangrijk aandeel in de uitbouw van onze club.

Lidgelden
Wat de lidgelden voor volgend seizoen betreft, heeft het hoofdbestuur laten weten dat die opgetrokken worden van 50 naar 60 €... Wie dus al 50 € betaalde, zal nog wat moeten bijpassen! Voor de aspirant-leden en de niet-actieven wordt dat 10 € en voor de echtgenotes van overleden leden 5 €.
De hernieuwing van het lidmaatschap en de betaling van de lidgelden, zouden we graag afsluiten vóór 15 juli zodat daarna de nieuwe ledenlijsten kunnen opgesteld en doorgestuurd worden naar de afdeling waar ze uiterlijk eind van de maand moeten toekomen. Dat is ieder jaar al vlot verlopen en we rekenen erop dat het dit jaar ook het geval zal zijn. Dat er nog altijd nieuwe leden bij kunnen hoeft geen betoog! Hoe meer deelnemers immers aan de activiteiten, hoe meer we de onkosten kunnen drukken.

Onkostenplaatje
Want jammer genoeg zijn het niet alleen de lidgelden die de hoogte ingaan, maar er is ook de problematiek van de alsmaar stijgende kosten bij de organisatie van de uitstappen. Nog niet zo lang geleden kon je al met 400 à 450 €, uitzonderlijk al eens 500 €, met de bus de baan op. Begin deze week kreeg Maurice de factuur voor de eerstvolgende uitstap naar Antwerpen in september: 600 €! Wie regelmatig al eens een restaurantje pleegt, weet ook wel hoe laat het is. Ook de gidsen doen er een schepje bovenop en bovendien worden de groepen waarmee zij mogen werken ook nog eens kleiner: vroeger zo’n 20 à 25 deelnemers per gids, nu nog 15 zodat je altijd minimum 2 gidsen per activiteit moet voorzien, wat dus ook een verdubbeling van de kostprijs veroorzaakt! We weten dat ook andere clubs met dezelfde problemen kampen, maar dat maakt natuurlijk onze, en vooral jullie, rekening niet! Ik wil hierbij ook nog eens speciaal benadrukken dat in de toekomst nauwgezet zal toegekeken worden op het moment waarop en de reden waarom een niet-deelname aan een activiteit meegedeeld wordt. Alleen de op dat ogenblik nog niet gemaakte onkosten kunnen vergoed worden. Een bus bv. kan je niet vergoeden want die moet toch rijden en betaald worden of er nu 20 of 21 inzitten. Met restaurants en over gidsenvergoedingen kan al eens onderhandeld worden. Houden die echter het been stijf i.v.m. de bestelde aantallen, dan is dat jammer. We doen echter ons uiterste best om alles een béétje betaalbaar te houden en ik weet ook zeker dat Guido als een goede huisvader over de centjes waakt! Voorlopig dus nog geen man over boord!

Programma
Om dan op een plezantere noot te eindigen en meteen ook de derde reden waarom ik mij toch content voel: iets waar jullie zeker nieuwgierig naar uitkijken: het programma!
Alle data zijn al ingevuld en voor enkele, de eerste twee al zeker, ook vastgelegd.
We beginnen eraan op 15 september met een bezoek aan BASF in Antwerpen. (Badense Aniline-& Soda Fabrik).
Op 20 oktober krijgen we onze klassieke thuismatch met wel een zeer verrassend onderwerp waarbij Jean-Pierre het zal hebben over zijn geliefkoosde Heksen. Ligt ook al vast.
Vrijdag 17 november proberen we samen met de dames binnen te dringen in het prachtig vernieuwde MSKA in Antwerpen.
DONDERDAG 14 december zoeken we de ruimte op in het Planetarium.
Vrijdag 19 januari gaan we eens kijken hoe hard er gewerkt wordt bij de VRT en in het Vlaams Parlement.
Op 16 februari worden we ontvangen en rondgeleid door een heuse kolonel in Kleine Brogel. Voor wie ooit soldaat was in lang vervlogen tijden: een kolonel is iemand met 3 sterren en 1 streep.
Vrijdag 15 maart nemen we onze dames mee naar het prachtige Kasteel van Hoensbroek, net over de grens in Nederlands-Limburg.
Vrijdag 19 april leidt onze eigenste huisgids Jos Vandeven ons rond in het HAC in Heverlee. (Waterproductiecentrum in Heverlee)
Vrijdag 17 mei verwacht de Brug van Vroenhoven ons bezoek, terwijl we op 21 juni afsluiten met ons traditioneel eindeseizoensfeest, ook weer in het gezelschap van onze dames.
Dus samengevat: BASF, Heksen, het MSKA, een Planetarium, VRT en Vlaams Parlement, een vliegtuigbasis, een kasteel in Nederland, een waterwinningbedrijf, een beroemde brug en een fijn diner: dat oogt toch niet slecht en kan alleen maar een reden te meer om je lidmaatschap zéker en liefst zo spoedig mogelijk te hernieuwen!

Wensen
Tenslotte, lieve mensen, wens ik jullie in naam van het bestuur nog een lekker en gezellig-plezant vervolg aan dit feestelijk gebeuren, een lange en deugddoende vakantie waar ook ter wereld en een veilig en gezond weerzien in september! En speciaal nog voor Maurice, Fred, Guido, Jean-Pierre en Paul: de club is nu van jullie: ga ervoor!
Bedankt!

Pierre

Nog even over het verloop van de viering.

Alle deelnemers hadden er hun paasbeste zomertenue voor aangetrokken.  “Paasbest voert terug op het katholieke gebruik waarbij men in elk geval eens per jaar ter communie ging, en wel met Pasen. De paasmis en -communie was zelfs verplicht op straffe van het begaan van een doodzonde. Men kon de communie echter slechts ontvangen in staat van genade. Voordien moest men dus te biechten gaan, waarbij dus de dagelijkse zonden, en in elk geval de doodzonden moesten worden opgebiecht en door de biecht afnemende geestelijke vergeven worden.” (Wikipedia)
Onze organisatie houdt belangrijke tradities in ere, zij het in een aangepaste en geactualiseerde vorm. Eens per jaar gaan de leden van de vereniging en hun wederhelft ter tafel waar zij breedvoerig, al dan niet deemoedig, aan de tafelgenoten hun dagelijkse “zonden” opbiechten. Over doodzonden wordt hier niet gesproken want niemand van het toch stilaan tot gezegende leeftijd gekomen gezelschap zou het nog aandurven om zo vermetel te zijn om een goddelijke toorn of die van de media over zich te laten komen, noch in gedachten, noch in daden. Met dit gegeven in het achterhoofd is het voor geestelijke leider Pierre, gemakkelijk om vergeving te schenken en alle deelnemers te verlossen van datgene wat hun geweten eventueel zou bezwaren. Om zeker dat laatste te bewerkstellingen ledigt hij de kelk niet langer als een eenzaat maar nodigt hij alle aanwezigen uit tot het degusteren van één of zelfs meerdere bekers … wat sommigen na een tijdje mogelijk in hogere sferen doet belanden.

Het menu dat wij voorgeschoteld kregen, maakt duidelijk dat ook het “brood” in aangepaste versie opgediend werd. Ik vermoed omwille van de gluten.😀 Voor hen die het antwoord op de bijkomende quizvraag van Jean-Pierre niet kenden waarvoor de letters A G R G K T K voor stonden, verwijs ik naar het sympathieke menukaartje “Koperen Passer Tienen!”
Aperitief met verfijnde hapjes
Gegrilde zeebaars met mini asperges & een slaatje
Romig soepje van asperges
Gebakken tarbot met romige prei                                                                                                                                    
Kalfsfilet met basilicumsaus en feestgarnituren
Torentje van vers fruit met gebakken ijs
Koffie met koekjes en pralines
Het besluit van alle deelnemers was eensluidend: fijn, heel fijn, bijzonder verzorgd, lekker, heel lekker, erg lekker, voor herhaling vatbaar, top …

De penningmeester

Tussen het genieten van de gerechten door, was het woord aan penningmeester Guido Lenaerts. Hij maakte er helemaal geen saai en droog cijferverhaal van. Integendeel. Inspirerend, informatief en boeiend maakte hij de leden duidelijk met welke problemen onze organisatie en ook andere verenigingen te kampen hebben als zij iets organiseren. Net zoals de voorzitter wees hij in zijn betoog op de sterk gestegen kosten van autocar, restaurants, toegangstickets en gidsen. Daardoor kunnen wij niet langer zoals in het verleden mooie daguitstappen aanbieden aan prijzen van 45, 50 of 60 Euro. Vandaag moeten wij erg voorzichtig plannen om de kostprijs/persoon/uitstap te kunnen beperken tot een grootteorde van ca. 80 €. Zelfs dat is niet altijd mogelijk. Onze penningmeester heeft gelukkig zijn uiterste best gedaan om de balans in evenwicht te houden, zodat wij ook de financiële toekomst met enig vertrouwen tegemoet kunnen zien.

De quiz

Een eindeseizoensfeest zonder quiz zou de tradities geweld aan doen. Jean-Pierre en Alfred ontfermden zich over het gebeuren. In het verleden had Etienne altijd de vragen opgesteld. Hij deed dat op schitterende wijze met aandacht voor een evenwichtige inhoud, een leuke vorm en een zekere dosis humor.
Het dient gezegd, het nieuwe duo is er zeker in geslaagd het hoge quizniveau dat Etienne bereikte, te evenaren. De nieuwe quizmasters hadden iets prachtigs voorbereid. Verrassend, vernieuwend en humoristisch peilde Jean-Pierre naar de “academische” kennis van de deelnemers en daarbij kwamen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod. Na iedere vraag werd druk overlegd, diep nagedacht en gelachen om vervolgens al reikhalzend uit te kijken naar de volgende vraag.
Er waren 4 spelrondes. Op het einde was er een hoofdvraag waarbij de deelnemers anderhalve minuut de tijd kregen om een zin te vormen met de letters van hun gekozen antwoord (deze letters stonden juist voor elk mogelijk antwoord van het laatste rooster (verbetersleutel). Die zin moesten zij dan tonen aan een bestuurslid.
Bij de meeste examens zijn er wel enkele primussen. Drie leden wisten het juiste antwoord op 22 van de vragen. Schiftingsvragen zouden de strijd beslechten.

Winnaar werd Gaston MAES die voor zijn prestatie een boekenbon ontving ter waarde van 50 € en applaus van het voltallige gezelschap. Tweede werd Guido Willems. Hij ontving een bon van 25 €. André Vanderhulst wist de 3de prijs te bemachtigen: het boek “Eenoog” van Albert Ringelé.

Jean-Pierre was zo vriendelijk om voor de geïnteresseerden alle quizvragen evenals de antwoorden aan mij door te sturen. Hieronder is alle info te vinden.

Quiz – Koperen passer – 16/06/2023                           IEDEREEN die zin heeft mag meedoen ! 

 • Er zijn 4 spelrondes.   De vragen, per ronde, staan steeds in een andere kleur.  
 • Wie als eerste de hoofdvraag kan beantwoorden wint. De hoofdvraag komt pasop het einde. 

Vraag 1 

We zoeken een bekend duo. We kennen ‘de dikke en de dunne’. Maar wat zijn hun echte namen? Stan Laurel & … (voornaam en familienaam) 

Vraag 2 

Hoe noem je een gecastreerde haan? 

Vraag 3 

Liedjesronde: Wie is de uitvoerder van dit lied? (Geef mij maar Amsterdam) 

Vraag 4 

Liedjesronde: Wie is de uitvoerder van dit lied? (Ik meen ‘t) 

Vraag 5 

Liedjesronde: Wie is de uitvoerder van dit lied? (Vergeet Barbara) 

Vraag 6 

Liedjesronde: Wie is de uitvoerder van dit lied? (Proud Mary) 

Vraag 7 

Liedjesronde: Wie is de uitvoerder van dit lied? (Brood voor morgenvroeg) 

Vraag 8 

We kennen allemaal nog “Het manneke” van TV met zijn grappige sketches na het TV-nieuws: Jef Cassiers (met zijn hoedje-sjaal-lange regenjas en ladder)(1961-1963). 
We zoeken opnieuw een bekend duo.   
Hoe heet de broer van Jef Cassiers?  Denk aan de “Woodpeckers” ! 

Vraag 9 

Wat komt van de trap af, maar beweegt niet? 

Vraag 10 

Hoe heet een boot die vaart met behulp van luchtkussens? 

Vraag 11 

Welke schepsels uit de Scandinavische folklore versteenden als het daglicht op hen viel? 

Vraag 12 

Een regenboog en zijn kleuren - 7 -geheugensteuntje: R O G G B I V (rood-oranje-geel-blauw-indigo-violet).         Welke kleur werd niet vernoemd? 

Vraag 13 

In welk land vind je de grootste piramide? 

Vraag 14 

We zoeken dit keer een historisch duo.     Gaius Iulius Caesar & … 

Vraag 15 

Welke maand wordt ook de ‘hooimaand’ genoemd? 

Vraag 16 

Wie was de winnaar van de allereerste Masked Singer in 2020?  Verkleed als KONINGIN  

Vraag 17 

Hoe heet de vrouw van prins William van Engeland (troonopvolger van
Charles III)? 

Vraag 18 

Hoe heet de pop van Wiske? 

Vraag 19 

Wie schreef het boek ‘De Witte’? 

Vraag 20 

Wat is ‘ellebogensport’? 

Vraag 21 

Hoeveel ogen heeft een dobbelsteen? 

Vraag 22 

Hoeveel zwarte toetsen heeft een piano met een volwaardig klavier van 88 toetsen? 

Vraag 23 

Hoe wordt Griekenland in het Grieks genoemd? 

Vraag 24 

Ken je nog de auto uit de voormalige film van Walt Disney? Het was een “kever”. Ik zoek niet het automerk, maar wel het nummer dat op de motorkap en de deuren was gezet?  

Vraag 25 

Wat was de eerste langspeelfilm van Disney uit 1937 en verdiende een Oscar in 1939? 

HOOFDVRAAG: 
Binnen een periode van 1 minuut 30 wordt een zin gezocht.  Schrijf elke letter van jouw gekozen antwoord (staat juist voor elk mogelijk antwoord) in de laatste rooster (verbetersleutel) en toon deze zin aan een bestuurslid. Uitvoeren mag ook. 

SCHIFTINGSVRAGEN: 

Hoeveel vrouwen mag een man bezitten volgens de islamitische wet? 

Wat kan lopen maar niet wandelen? 

Neus 

Zeg mijn naam en ik verdwijn. Wat ben ik? 

Stilte 

 

 

 

Wat is het eerste PRIEMGETAL groter dan 50? 

53 

Wat is het GEMIDDELDE van 1 - 10 en 100 

37 

Hoeveel opera’s heeft Beethoven geschreven 

 

 

 

Wat is de oorspronkelijke kleur van COCA-COLA  

Groen 

Geef me LUCHT en ik LEEF.   
Geef me WATER en ik STERF?    Wat ben ik? 

Vuur 

Hoe stierf KAPITEIN  HAAK  of CAPTAIN  HOOK  in het verhaal/film “Peter Pan”? 

Krokodil 

10 

Hoeveel kinderen heeft “QUEEN VICTORIA” van het Verenigd Koninkrijk gehad? 
(Haar moederwas Victoria Saksen-Coburg-Saalfeld) (1837 – 1901) 
(Haar grootvader was de vader van Leopold I van België) 

 

 

 

11 

Zeg een getal tussen 0 en 10. Wie het dichtst bij dit getal kiest wint. 

12 

Idem als 11 

13 

Idem als 11 

14 

Zie 11 

15 

Zie 11 

Bedoeling van de schiftingsvragen is: een definitieve eerste - tweede en derde winnaar te bepalen 
Iedere TIEN (of VIJF of ZEVEN of …) EERSTE WINNAARS van de vorige quiz mogen een cijfer kiezen. Wie het juiste antwoord geeft wint, de andere valt af en komt op de …. (tweede)plaats OF GAAT NAAR DE TWEEDE RONDE. Bij ex aequo wordt dit herhaald tot er slechts één winnaar overblijft.   

Oplossingen quiz – Koperen passer – 16/06/2023 
Vraag 1: 


Oliver Kelly 

Oliver Hardy 

Ben Kelly 

Geen van allen 

Vraag 2: 


Een kapoen 

Een larg 

Een homel 

Geen van allen 

Vraag 3: 


Dorus 

Wim Sonneveld 

Johny Jordaan 

Geen van allen 

Vraag 4: 


André Hazes 

Koos Alberts 

Erik Van Neygen 

Geen van allen 

Vraag 5: 


Jimmy Frey 

Will Tura 

Paul Severs 

Geen van allen 

Vraag 6: 


CCR 

The Beatles 

Ike & Tina Turner 

Geen van allen 

Vraag 7: 


Bart Kaëll 

Willy Sommers 

Bart Peeters 

Geen van allen 

Vraag 8: 


François 

Cesar 

Ceril 

Geen van allen 

Vraag 9: 


Traploper 

Vloeistof 

Voetbal 

Geen van allen 

Vraag 10: 


Prauw 

Catamaran 

Platbodem 

Geen van allen 

Vraag 11: 


Trollen 

Kobolden 

Elfen 

Geen van allen 

Vraag 12: 


Paars 

Bruin 

Wit 

Geen van allen 

Vraag 13: 


India 

Egypte 

Mexico 

Geen van allen 

Vraag 14: 


Mercurius  Antonius 

Cleopatra 

Augustus 

Geen van allen 

 

Vraag 15: 


Juni 

juli 

Augustus 

Geen van allen 

Vraag 16: 


Aaron Blommaert 

Camille Dhont 

Kat Kerkhofs 

Geen van allen 

Vraag 17: 


Catherine 

Pipa 

Anna 

Geen van allen 

Vraag 18: 


Suske 

Schanulleke 

Bieke 

Geen van allen 

Vraag 19: 


Claes 

Timmermans 

Bomans 

Geen van allen 

Vraag 20: 


Tennissen 

Aan politiek doen 

Tooghangen 

Geen van allen 

Vraag 21: 


19 

20 

21 

Geen van allen 

Vraag 22: 


32 

34 

36 

Geen van allen 

Vraag 23: 


Hellas 

Delphi 

Olympia 

Geen van allen 

Vraag 24: 


52 

53 

54 

Geen van allen 

Vraag 25: 


Bambi 

Sneeuwwitje 

Pinocchio 

Geen van allen 

Vul elke letter bij jouw gekozen antwoord hieronder in. 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

Wat daarna volgde

Naar het einde van het feestgebeuren toe, vroeg de voorzitter mij of ik ook nog een woordje wilde zeggen. Ik was daar niet op voorbereid, maar ik wilde niet nee zeggen en aangezien ik ook al een paar bekers gedegusteerd had, zegde ik maar ja.

Ik voelde mij een beetje als “de zatte nonkel” die onvoorbereid op een feest nog eventjes het gezelschap komt ambeteren.

Dus snel een paar ideetjes achteraan op mijn menukaartje gekrabbeld en daar gingen wij. Het is geen letterlijke weergave van wat we allemaal verteld hebben maar wel van datgene wat wij wilden zeggen.

Pierre en Etienne, de overlevers van het eerste uur, verdienen alle lof voor de wijze waarop zij en wijlen de vroegere voorzitter Jean Gilis en de penningmeester Alfons Ponsaerts gedurende meer dan een decennium de vereniging niet alleen in leven hebben gehouden maar ook hebben laten groeien en bloeien. Zij verdienen zeker een dikke pluim.
In het nieuwe bestuur kreeg ik de taak toebedeeld om de activiteiten te organiseren, het vervoer te regelen en na elke activiteit daarover verslag op te maken. Elke vogel zingt natuurlijk zoals hij gebekt is. Vanuit mijn wetenschappelijk geografische en economische opleiding gaan mijn interesses uit naar items die eerder daar mee te maken hebben dan wat, naar ik vermoed, meer tot de belangstellingsfeer van germanisten, romanisten, klassieke filologen, historici, kunstenaars en andere klassiek geschoolden behoort.

Vandaar dat ik uitstappen voorstelde naar de bruinkoolmijnen, zand in Mol en Lommel, de trappisten, BASF, … Ik besef dat er daar bij sommigen aanvankelijk enig scepticisme over bestond en daarom vond ik het achteraf des te fijner te horen dat de deelnemers erg positief verrast waren over wat zij hadden gehoord en gezien. 

Ik zal mijn best blijven doen om iedereen zijn gading te laten vinden en mij zeker niet eenzijdig opstellen in het programma dat wij voorstellen. Daarin kan en kon ik gelukkig ook rekenen op de volle steun van de bestuursleden en de leden in ’t algemeen.  Dankzij onze leden Jos Vandeven en Didier Van Houts konden wij o.a. een boeiende, prachtige en erg leerrijke uitstap maken naar respectievelijk de tentoonstellingen over albast in het M-museum te Leuven en de “Kapel Koningin Elisabeth” in Waterloo. In april 2024 zal Jos andermaal onze gids zijn in het HAC (waterproductiecentrum) te Haasrode. Waarvoor die letters HAC staan, zal hij daar wel uitleggen. Ook andere leden droegen hun steentje bij. Karel Van Rompaey hield een bijzonder interessante uiteenzetting over “Uilen In Bunsbeek”, Paul De Bondt leerde ons wat er allemaal bij kijken komt als je gaat duiken, in oktober confronteert Jean-Pierre ons met “Heksen” en in december is het weer Jos Vandeven die ons wegwijs maakt in de erfenis van schilder Dirk Bouts.

En zoals het een “zatte nonkel” betaamt stel ik voor het glas of de kop koffie te heffen op de komende 5 jaar van onze vereniging, of beter nog op de komende 10 jaar.
Santé, aan allen een fijne vakantie en ga nu heen in vrede!

Maurice                                              19 juni 2023

P.S. “Ga nu heen in vrede” is de afsluitingszin die de geestelijke uitspreekt op het einde van de eucharistieviering. Hij bevat de belangrijke boodschap van hoop!😀
 

Foto