Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode 

Rik Cipers

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

September 2011

Rik en Jeannine Cipers nodigen uit

Nieuwsflash!

Hieronder de uitnodiging van Rik en Jeannine Cipers. Ook bestemd voor onze dames!

Praktisch:

Voor de verplaatsing zijn er 2 mogelijkheden:

  1. Met de wagen: wie dat wenst, begeeft zich rechtstreeks naar de Grote Markt in Hoegaarden; afspraak daar 14 uur.
  2. Met de fiets: in geval van mooi weer, kan er in groep naar Hoegaarden gefietst worden. Jos (Collin) heeft al een landelijk parcours uitgestippeld vanaf de Grote Markt in Tienen over Oorbeek naar Hoegaarden en na het bezoek over Outgaarden terug naarTienen; in totaal 17,2km (voor jeugdige, sportieve Passers als wij zijn volgens Jos geen probleem!)
    Vertrek fietsers 12.45 uur stipt!

Ilnschriiven vóór 10 SeptembeÍ via mijn email pierre.liesmons@telenet.be of GSM 0477- 675837; aantal personen vermelden en voeg er gemakshalve ook fiets of auto bij.

Uitnodiging

Bezoek aan Hoegaarden en de afspanning van de Cruysblock die dit jaar 400 joor oud is.

Op 16 september 2011 om 14 uur komen wij somen op de grote morkt. Daar worden wij opgewocht door een gids. Bezoek aon de Rococokerk, daarna doen wij een deeltje van de cuypewandeling en eindigen in de Cruysblockhoeve. Daar wacht ons een kopje koffie en taart. U krijgt door een uitgebreide rondleiding en een tentoonstelling.

ln afwochting von een talrijke opkomst wensen wij jullie op 16 september weer te zien.
Gelieve uw deelname aan Pierre Liesmons vóór 10 september door te geven. Met vriendelijke groeten,
Jeannine en Rik

ALVAST BEDANKT JEANNINE EN RIK!

Pierre

 

 

Alle gazetjes