Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Juni 2012

Nieuw programma en lidgelden

Nieuwsflash!

Hallo Passers, gegroet allemaal!

Nieuw programma

Dankzij heel wat telefoontjes en mailtjes van Etienne, hebben wij voor jullie het nieuwe programma voor het werkjaar 2012-2013 kunnen distilleren; in billage vinden jullie het resultaat. Er zijn een paar blinde vlekken, maar dat komt wel goed. Wij hebben getracht voor elk wat wils te programmeren; zowel zuivere cultuur als techniek, sportiviteit als
culinair komen aan bod en dus rijn wij zo vermetel te hopen dat het in de smaak zal vallen! Ook onze partners zullen ons af entoe weer mogen vergezellen;dat horen zij dan wel op tijd en stond.

Liddgelden

  1. Heel wat leden hernieuwden reeds hun lidgeld, waarvoor dank!
  2. Op 2l juli sluiten wij af, om Fons toe te leten de lidgelden en mijzelf de nieuwe ledenlijst tïjdig te kunnen doorsturen naar de afdeling die dan op haar beurt nog vóór 31 juli hetzelfde moet kunnen doen naar het nationaa,bestuur. Hou er wel rekening mee dàt er een paar dagen verlopen vooraleer het lidgeld op onze rekening staat en wij dus duidelijk zicht kíijgen op wie al betaalde, want geld en lijst moeten gelijktijdiq bij de afdeling toekomen.
  3. Ter herinnering; het lidgeld is vanaÍ dit jaar door nationaal verhoogd tot 50 €. lndien je partner geen lid is van de ZilveÍen Passer, betaal je ook nog eens 0,75 € voor diens verzekeÍing tijdens de uitstappen.
  4. Als er zich in de loop van het voorbije jaar wijzigingen hebben voorgedaan in de inlichtingen die je vroeger opje inschrijvingsformulier vermeldde (bvb. nieuw telefoon- of GSM-nummer, gewïzigd emailadres...), laat mij dat dan per kerende weten, zodat ik de nieuwe ledenlijst nog kan aanpassen.
  5. Begin volgende maand al mogen jullie onze eerste nieuwsbrief van het nieuwe werkjaar verwachten, want de reservatie voor "De Gouden Eeuw" op 2l september in Maaseik moet ten laatste één maand vóór het bezoek bevestigd worden, d.w.z. op 2l augustus, Hou daar dus rekening mee als je eventueel met vakantie zou zijn of gaan.

Zo, dat was het voor deze keer en dus wensen we jullie voor de komende weken eindelijk eens een beetje zomer en misschien nog wat vakantie!

Jean, Etienne, Fons en Pierre

 

 

Alle gazetjes