Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Alarm!

Juni 2015

 1. AANDACHT!AANDACHT!
  De inschrijvingen voor het diner in Le Damíson worden afgesloten op dinsdag 9 iuni!
  Wie er nog bij wil zijn, dient zich dus te reppen ! De teller staat momenteel op 40.
 2. ATARM!ALARM!
  Voor onze quiz zit onze voorzitter zonder balpennenl Gelieve dus zelf voor het nodigeschrijfgerief te zorgen. Onkosten worden evenwel niet vergoed !!!
 3. JARIGEN VAN DE MAAND
  Raymond en Julien mogen zich deze maand in onze warmste felicitaties verheugen!
  En vermits er in juli geen feestelingen zijn en in augustus geen activiteiten, nemen weer voor deze tweede vakantiemaand meteen onze voorzitter en de Guy in éénmoeite bij !
  Geniet er van, mannen, en liefst nog vele jaren !
 4. LIDGELDEN 2015-2016
  Vóór 31juli moeten wij de nieuwe ledenlijsten en de bijhorende centen overmaken aan het gewestelijk bestuur.
  Het lidgeld blijft behouden op 50 € en de verzekeringpartner op 0,75 €. Partners die evenwel al lid zijn van de ZILVEREN PASSER dienendeze verzekering niet meer te betalen vermits zij dat al doen via hun eigenvereniging.
  Mogen wij dus vragen om op tijd het nodige te doen. Jullie hernieuwdlidmaatschap is voor ons een bewijs van jullie "contentement"! Waarvoor uiteraardonze oprechte dank!
 5. ONTSLAG
  Tot zijn en onze spijt neemt Alex Dumon voor een tijdje ontslag uit onze club. Door zijn beroepsbezigheden als rechter bij de Rechtbank van Koophandel in Leuven kan hij aan te weinig activiteiten deelnemen.
  Uit zijn ontslagbrief noteren we:"Als ik lid ben von een organisotie wil ik een goed lid zijn en aon deactiviteiten kunnen deelnemen, maar mijn engagement bij de rechtbank maakt dit onmogelijk. De Koperen Posser Tienen is zeker een fijne groep vrienden met interessante bezigheden. lk wens jullie nog vele aangename en ontspannende activiteiten toe en vooral een mooie toekomst voor jullie vereniging."
  Hij heeft alleszins beloofd om, zodra hij zijn "vrijheid" herwonnen heeft, een nieuw lidmaatschap te overwegen
 6. NIEUWE LEDEN
  Die zijn nog altijd welkom (het hoofdbestuur aanvaardt 40 leden per club).
  Als je dusbij je familie of vrienden iemand kent die zich een beetje zou kunnen vinden in de mentaliteit en het profiel van onze club, graag een seintje; wij doen dan het nodige.Alvast 'nen dikke merci!
 7. 7. TOT ZOVER!
  Nog een hartelijke koperen groet en tot in Le Damison, rue Longue, 167 , 1370 Piétrain !

JEFI

 

 

 

Alle gazetjes