Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Pierre mag/kan niet mee...

Oktober 2015

Aan mijn dierbare vrienden-Passers !

Met een bus vol spijt in het hart -en op nog een paar andere plaatsen- moet ik jullie melden dat ik er morgen niet bij zal zijn op de uitstap naar Doel-Boom.

Boze tongen beweren dat ik van mijn lieve vrouw (zonder koppelteken en ook zonder hoofdlettersl) niet mee mag, maar dat is pure onzin van verwarde geesten, want zij -mijn vrouw- en ik leven al menig huwelijksjaar in goede overdrachtelijke verstandhouding. lk vertoef namelijk een lang familieweekend in Zeeland (dat van Annelies van Louis Neefs weet je nog!) en zal dus jullie hoogst aangename gezelschap (of zoiets) moeten missen.

Om de pijnlijke gevolgen van het voor sommigen onmenselijk vroege ochtendontwaken enigszins te verzachten, wil ik graag dit ongemak met jullie delen en beloof ik jullie te komen uitwuiven en alzo toch minstens de start van deze veelbelovende dag niet te moeten missen en mij alsnog toch nog te kunnen verkneukelen in slaperige ogen en in door het ongewoon vroege morgenritueel vermoeide trekkenl Wat van mijnentwege niet zo fraai is, toegegeven!...

Mochten jullie om een of andere reden met overdreven bestralingsverschijnselen besmet raken - je weet maar nooit met die Doelse barstjes! - of in de Boomse kleiverzinken, breng dan het eenzame thuisfront hiervan tijdig op de hoogte, zodat eventueel ongeruste zielen door jullie laattijdig uitblijven hun slaap niet hoeven te laten!

Om toch wat sporen voor een eventueel nageslacht in de annalen van onze club achter te laten, zou ik graag zien dat er een gezamenlijk verslag zou worden geredigeerd: iedereen -individueel of in samenwerkingsverband- schrijft in een paar regels zijn ontroeringen, grieven, ervaringen, kortom zijn grote vreugdes en kleine verdrietjes neer en bezorgt mij die via de gekende wegen. Schrijfangst of eventuele fouten van welke aard ook, mogen geen excuus zijn: iedere vogel zingt zoals hij gebekt is en mogelijk nodige rechtzettingen zullen met discretie en liefde behandeld worden! Dit alles van mijn lever zijnde, tel ik de uren af naar het ochtendgrijs, en hoop jullie daar al dan niet
fris en monter te kunnen begroetenl

Tot dan dus en vergeet de vaderlijke aanmaningen van Etienne niet: de bus vertrekt stipt te 7.15 uur op de vest van Goossens. En vergeet ook je identiteitskaart niet!

Saluut!
Pierre

 

 

 

Alle gazetjes