Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Het "geheim" achter het verslag!

November 2015

Sommige Passers zitten met vragen !
Het gebeurt ze mij zeggen: "Jij hebt precies altijd meer gehoord of meer opgestoken dan ik bij zo'n bezoek.... Jij let dus veel beter op!"
Of "Heb jij dit werkelijk allemaal kunnen memorĂ­seren of heb je ook een beroep gedaan op de mogelijkheden die het internet te bieden heeft?"
Omdat nog anderen misschien ook met dergelijke vragen zitten en om alle mogelijke schuldgevoelens en/of twijfels en/of vraagtekens uit de wereld te helpen, wil ik hier "de waarheid, en niets dan de waarheid" onthullen!

De eerste -en ook enigel- bedoeling van zo'n verslag is een zo getrouw mogeliike reconstructie te brengen van het verloop van en de belevenissen tiidens een bepaalde activiteit. (Dat dat niet altijd 100 % geslaagd is, bewijst o.a. het laatste verslag waarin ik vergat te vertellen dat we ook even langs liepen bij het werk van Arne Quinze en ook nog bij di Rupo passeerden!)

Hoe gaat het in ziin werk?

  1. Het begint eigenlijk al van zodra het programma in de steigers staat.
    Alle mogelijke informatie uit kranten en tijdschriften i.v.m. de komende activiteiten wordt bijgehouden. Ook het internet wordt een eerste keer oppervlakkig geraadpleegd. Uit die gegevens wordt dan een eerste selectie gemaakt voor de korte info op de nieuwsbrieven.
  2. De dag zelf worden tijdens de gidsbeurten ogen en oren wijd opengezet om zoveel mogelijk informatie op te doen. Ook de leden worden stiekem (foei!) in de gaten gehouden om met hun eventuele rake uitspraken, spitse bemerkingen of gevatte reacties later het verslag wat smeuiger en prettiger om lezen te maken.
  3. De eigen impressies worden eerst losweg genoteerd en daarna in de juiste volgorde gezet. Ook de foto's, meestal door Yves, soms ook door anderen ingeleverd, kunnen helpen om de gebeurtenissen op te frissen en de film van de dag opnieuw te "monteren".
  4. Daarna wordt het internet een tweede keer geraadpleegd op zoek naar vergeten details of interessante aanvullingen: in het laatste verslag bvb. de naam van het gevecht tussen St.- Joris en de draak; of het gewicht van de "Char d'Or"...

Dat alles samen resulteert dan in het uiteindelijke verslag. Er komen dus geen tovermiddelen of "truuken van de foor" aan te pas! ledereen kan zo'n verslag maken en iedereen is bij deze ook uitgenodigd het eens te proberen; grote vreugde zal er dan ten huize Liesmons neerdalen !

lk hoop dat er bij deze wat klaarheid is geschapen en misschien ook ongestelde vragen een antwoord kregen !

Hartelijk gegroet,
Pierre

 

 

 

Alle gazetjes