Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Juni 2017

Lidgelden

Om alle transacties naar de afdeling toe vlot en op tijd te laten verlopen, vragen wij om lidgeld en eventueel partnerverzekering te regelen vóór half juli, dan kunnen wij zoals ons gevraagd alles rustig afhandelen met de afdeling tegen eind juli.
Zoals tijdens  het diner (het verslag daarvan is in wording!)  al meegedeeld, blijft het lidgeld behouden op 50 €; de partnerverzekering daarentegen werd verhoogd van 0,75 naar 1 €; de reden volgens de verzekeringsmaatschappij is dat het onderhoud van vrouwen kostelijker is geworden!
Let wel: de partnerverzekering dient alleen betaald als de betrokkene geen lid is van de Zilveren Passer. In het andere geval zijn zij al verzekerd door de Zilveren Passer (is
dezelfde maatschappij!). Vermeld op je overschrijving “Lidgeld 2017-2018 (+ verzekering)”.
Mochten er wijzigingen gebeurd zijn in je administratieve gegevens (telefoon- of GSM-nummer, adres…) gelieve dat dan mee te delen, zodat de ledenlijst kan geüpdatet worden.

Nieuwe leden

Vanaf september verwelkomen wij drie nieuwe leden: Guido Coart uit Neerlanden, Gerard Janssen uit Kumtich en Stefan Van Eepoel uit Tienen. Mogen we aan Gerard en Stefan vragen om ons hun “Toetredingsformulier” zo gauw mogelijk te bezorgen, dan kan ook hun lidmaatschap tijdig officieel geregeld worden. Voor Guido is dat al in orde.
Nieuwe leden worden trouwens nog altijd in dank aanvaard! Het krantenartikel met mooie foto in “Het Nieuwsblad” heeft totnutoe geen resultaat opgeleverd. Persoonlijk contact met mogelijk geïnteresseerden heeft, zoals voorheen altijd al het geval was, nog het meeste effect. Dus…

Programma

 Het “Ontwerpprogramma 2017-2018” wordt jullie zoals beloofd per afzonderlijke mail bezorgd. Noteer alvast de data in je agenda, zodat “dubbelboekingen” uitgesloten zijn en je daardoor geen activiteit zou moeten missen!

Dankjewel…

 Dank aan iedereen voor het vertrouwen tijdens het voorbije seizoen. We beleefden samen heel wat mooie momenten; jullie zijn en blijven een fantastische groep om mee en voor te werken en wij hopen jullie dan ook in september in blakende gezondheid terug te zien. In de tweede helft van augustus mag je ons terug “op antenne” verwachten ter voorbereiding van onze eerste uitstap naar Sint-Truiden. Etienne heeft daarvoor zijn “huiswerk” al gemaakt. Geniet ondertussen van de vakantie, waar ook ter wereld,  en tot dan!!!

JEFI
 

 

Alle gazetjes