Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Juni 2018

 1. Lidgelden:

   Zoals op het afsluitingsdiner ll. al gevraagd, verwachten wij de lidgelden en de eventuele verzekering partner vóór 16 juli; dan moeten wij de nieuwe ledenlijst voor het seizoen 2018-2019 indienen bij afdeling Brabant.
   Het lidgeld blijft behouden op 50 €, aangevuld met 1 € verzekering partner indien die geen
   lid is van de Zilveren Passer; indien wel lid van de ZP, is zij via die vereniging al verzekerd.

 2. Nieuw:

   Vanaf komend werkingsjaar moet elk lid een GDPR-akkoordverklaring bezorgen aan de club (zie mail Etienne maandag 11 juni).Heel wat leden bezorgden ons die verklaring al. Zij is eenmalig en blijft geldig zolang het lidmaatschap duurt. ZONDER DIE VERKLARING ECHTER WORD JE DOOR DE AFDELING NIETAANVAARD ALS LID! Bezorg ze mij dus liefst samen met de bevestiging van je lidmaatschap.

 3. Uitstap IX-1 Vossen met Reynaert op 21 september:

   Om tijdig de nodige reservaties te kunnen doen, moeten de inschrijvingen in ons bezit zijn ten laatste tegen 15 augustus. Deze activiteit loopt al sinds 5 mei, is een organisatie van Katoenbaas Fernand Huts in  samenwerking met Koeken Troef en kent een enorm succes, vandaar de vraag om op tijd te reserveren.
   De uitstap zal met de bus gebeuren en kost ±65 €; betaling kan achteraf na de nieuwsbrief van september.

 4. Klein gazetteke, belangrijk nieuws!

Vakantiegroeten,
JEFI

 

 

 

Alle gazetjes