Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

November 2018

Probleem

Tot nu hadden wij nooit een probleem met het aantal deelnemers aan onze uitstappen. Wij stonden er in ons kinderlijk optimisme (senioren nietwaar!) nooit bij stil, dat dit wel eens het geval zou kunnen zijn!  In de voorbije acht seizoenen kwam er ook nooit reactie op ons “Ontwerp programma”.

Voor onze uitstap naar Brussel “Justitiepaleis en Autoworld” van volgende week stelt zich dat probleem nu echter voor de eerste keer wel: slechts 9 (negen!) geïnteresseerden! Vandaar ook via mail onze oproep van deze morgen.

Het probleem nu is dat ondertussen al bus en gids gereserveerd werden, wat altijd enkele weken (voor een bus zelfs een paar maanden!) vooraf dient te gebeuren.

Oplossingen

  1. Wat de uitstap naar Brussel betreft, zal op de bestuursvergadering van aanstaande vrijdag een beslissing worden genomen. Het resultaat daarvan wordt dan onmiddellijk aan de geïnteresseerden meegedeeld.
  2. Om in de toekomst niet meer voor dergelijke verrassingen te staan, gaan wij jullie vragen ons “Ontwerp” (dat normaal ook al op het afsluitend diner wordt voorgesteld en achteraf ook doorgestuurd aan alle leden) te evalueren en ons te laten weten welke uitstappen jullie interesseren of niet. Aan de hand van die reacties kunnen wij dan het kaf van het koren scheiden en een programma opmaken dat enige zekerheid biedt qua aantal deelnemers.
  3. Om deze goede intenties al onmiddellijk in de praktijk om te zetten, krijgen jullie nu per afzonderlijke mail het ontwerpprogramma voor het tweede deel van het seizoen 2018-2019. Daarop duid je aan welke activiteiten je interesseren of niet met eventueel ook een plaatsvervangend voorstel.
  4. Wij willen er wel nog op wijzen dat één van de activiteiten van het voorjaar (februari of maart) vervangen zal worden door het bezoek aan de “Musical 40-45” waarvoor reeds 26 geïnteresseerden zich meldden.

Besluit

Dat men al doende leert en al smedende smid wordt, is bij deze nog maar eens bewezen! Mogen wij vragen om ons jullie evaluatie vóór aanstaande vrijdag te bezorgen? Jullie loon in de hemel zal groot zijn! Alleluia!

Een hartelijke koperen groet,

JEFI
 

 

Alle gazetjes