Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Juni 2019

Lidgeld:

 • Blijft behouden op 50 €; vanaf Nieuwjaar 25 €.
 • Nieuw: verzekering partner inc.; geen aparte verzekering meer voor niet-ZP!
 • NA-leden betalen wel nog 1 € verzekering per deelnemer: 2 € voor partner inc.
 • Betalen tegen half juli; club moet lidgelden en ledenlijsten vóór eind juli aan de afdeling bezorgen.

Bij betalingen:

 • Gebruik de juiste code; vb. U 10 01: het boekhoudkundig systeem van Fons is daarop gebaseerd en zo komt het gestorte bedrag onmiddellijk in de juiste rubriek terecht. Bedwing dus je fantasie een beetje!

Programma:

 • Voorstelling tijdens het diner; wordt nadien ook nog eens afzonderlijk verstuurd aan alle leden!
 • Nieuw vanaf volgend seizoen: bij iedere uitstap wordt onder de deelnemers een gratis uitstap verloot. Die uitstap kan je zelf kiezen uit één van de volgende; je kan maar één keer per seizoen winnen! Het bestuur speelt niet mee!
 • Uitstap musical 40-45:
 • Tickets zijn betaald (1928,8 €) en (veilig)  in de kluis bij Etienne, bus is besteld (475 €)
 • De 29 deelnemers betalen zo gauw mogelijk het resterende bedrag zijnde 85 (all-in) –30 (voorschot) = 55 € pp
 • Vertrek aan Carrefour; vertrekuur wordt later meegedeeld in afspraak met busuitbater.
 • Auto niet parkeren boven Carrefour: parking gaat ‘s nachts dicht!

Dank:
- In de allereerste plaats willen wij jullie allemaal bedanken voor het enthousiasme, de sympathie en uiteraard jullie trouwe deelname aan onze activiteiten, al of niet met jullie toffe madammekes! Hopelijk blijft dat ook in de toekomst zo!

- Dan zijn er onze onze topfotografen Pol, Michel en af en toe ook  Ludo. Beelden zeggen altijd meer  dan een verslag! Volgens mij zou het ideaal zijn als er alleen maar een fotoreportage zou gemaakt worden en die voorzien van de nodige commentaar.Misschien als er nog meer gefotografeerd wordt, zou er een mooie reportage kunnen gemaakt worden. Toch eens over brainstormen… Onze website die nu al zo uitstekend bijgehouden en geregeld herwerkt wordt door Ludo, waarvoor ook onze dank trouwens, zou er alleen maar nog beter op worden!

- Een speciaal bedankje voor Maurice die voor ons de volledige uitstap van april volgend jaar voor zijn rekening neemt: hij brengt ons dan naar het Duitse Eschweiler voor  een geleid bezoek aan de indrukwekkende bruinkoolinstallaties aldaar! Alvast een dikke merci, Maurice; wij twijfelen er niet aan dat jij je hart nog eens gaat kunnen ophalen (het moet niet altijd metselen, kappen en zagen zijn!) en wij daar optimaal gaan van kunnen genieten! Alvast bedankt! En als er onder jullie zouden zijn die zich ook geroepen voelen om een of ander project(je) te realiseren, aarzel vooral niet! Op onze “logistieke” steun kan altijd een beroep gedaan worden.

Nieuwe leden:
Wij hebben thans 33 leden en wij zouden graag ter gelegenheid van ons jubileumjaar dat aantal zien stijgen naar 40: dat zou een heel mooi verjaardagsgeschenk  zijn! Wij hebben het vroeger nogal gezegd en geschreven, maar we herhalen het hier graag nog eens: jullie zijn onze beste ambassadeurs, jullie kennen het reilen en zeilen in onze club, beter zelfs dan het bestuur, want jullie staan er middenin! Men zegt ons soms: plaats een advertentie in een plaatselijke krant, doe dit, of doe dat… In het verleden is dat al een paar keer gebeurd en het resultaat was nul! Al de nieuwe leden die er bijgekomen zijn, gebeurde door persoonlijk contact, reclame van mond aan mond. Maak dus gebruik van jullie overredingstalenten om nieuwe leden aan te spreken en te overtuigen bij familie, bij vrienden, bij kennissen… Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en vooral de mogelijkheid om de prijzen, die steeds meer de pan uitswingen, een beetje te drukken.

Tot slot…
… wensen wij jullie een deugddoende, allesomvattende vakantie toe, hopelijk zonder hittegolven en andere onweders en overstromingen, zodat we elkaar volgend seizoen, ons jubileumjaar, in goede gezondheid en blakende vorm mogen terugzien!
Voilà… Klaar!

Met de hartelijke groeten van JEFI


 

 

Alle gazetjes