Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Corona

Maart 2020

Het is tegenwoordig in deze coronatijden ook behoorlijk windstil in onze koperen regionen. De lockdown houdt ons ook daar duidelijk in zijn greep!! Toch wat informatie i.v.m. de (nabije?) toekomst van onze activiteiten.

***

Door de onvoorspelbare evolutie van het coronavirus wordt ons programma als volgt gewijzigd:

  1. Uitstap Yerseke van 13-3 wordt verplaatst naar september 2020. Etienne legt daarvoor de nodige contacten. De inschrijvingsgelden blijven uiteraard geldig, tenzij er om terugbetaling gevraagd werd/wordt. Wie gebruik maakte van zijn gratis deelname, behoudt die ook.Wie dan niet zou kunnen deelnemen, krijgt uiteraard zijn bijdrage volledig terugbetaald. Door het afgelasten van de activiteiten van maart, april, mei  en misschien juni blijven er ook nog 3 of 4 gratis deelnames te verdelen in het volgende seizoen.
  2. Uitstap Duitsland van 17-4 wordt verschoven naar voorjaar 2021. Maurice zal voor het verplaatsen daarvan het nodige doen.
  3. Uitstap Gent van 14-5 wordt uitgesteld naar een latere datum.
  4. Ons jubileumdiner op 19 juni houden we voorlopig nog overeind; hopelijk is tegen dan de toestand opgeklaard en zijn de coronawolken verdreven! Met de restauranthouder worden daarvoor de nodige afspraken gemaakt.
  5. Aan het programma van volgend seizoen wordt met mondjesmaat gewerkt…maar dan via telecommunicatie!
  6. Wij blijven ook nog altijd hoopvol uitkijken naar kandidaat-bestuursleden! Laat onze Passer niet ter ziele gaan samen met het coronavirus door gebrek aan bestuursleden!

Van de exacte data van alle activiteiten worden jullie tijdig op de hoogte gebracht via de  klassieke wegen: Nieuwsbrief of Gazetje.

***

Daarmee zijn wij uitgepraat. Het is geen gemakkelijke tijd, dat ondervindt ieder van ons, maar als we goed voor onszelf en onze naasten zorgen, komen we dit onheil te boven. Chantal Fossion, een  van onze vroegere gidsen , vat de huidige situatie heel gevat samen: “Vandaag wordt het thuis blijven een noodzaak en tekent het nieuwe wegen voor ons uit.” Laten we met zijn allen op zoek gaan naar die nieuwe wegen en hou daarbij  de wapenspreuk van de Zeelanders voor ogen:“Luctor et emergo - Ik worstel en kom boven!”Wij dus ook!

Een warme, hartelijke vriendengroet.

JE(F)I
 

 

Alle gazetjes