Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

April-mei 2020

Overlijden
We vernemen zopas het overlijden op 88-jarige leeftijd van LUCIEN VANLÉE (1932-2020). 
Lucien was ere-leraar Nederlands-Engels aan het Kon. Atheneum in Tienen en daarna achtereenvolgens  directeur aan de Rijksmiddenscholen in Houthalen en Zonhoven.
In september 2014 werd hij lid van onze Koperen Passer, maar moest na een paar jaar ontslag nemen omwille van gezondheidsredenen. Daardoor zullen sommigen onder ons, vooral de “jongere” leden, zich hem niet of niet meer zo goed  herinneren.
Van bij het begin toonde hij zich een zeer enthousiast lid, die graag aan onze activiteiten deelnam en, leergierig als hij was,  altijd vol interesse de gidsen met zijn vragen bestookte. Telkens ik hem achteraf nog eens ontmoette, sprak hij nog over die interessante en mooie tijd bij de Koperen Passer.
Wij  bieden aan zijn echtgenote en kinderen onze oprechte deelneming en wensen hen veel steun en sterkte in deze en de komende moeilijke dagen.
De afscheidsceremonie heeft door de omstandigheden plaats in familiekring.

Clubnieuws
Het gevaarlijke coronavirus heeft ons jammer genoeg op non-actief gezet, waardoor al onze activiteiten tot en met mei moesten geschrapt worden.
Wij hoopten -en hopen- ons jubileumdiner op 19 juni toch te kunnen laten doorgaan. Er zijn daarover afspraken gemaakt met de restauranthouder, maar alles zal afhangen van wat de Veiligheidsraad na 18 mei zal beslissen: restaurants open of nog niet. Indien niet, verschuiven we het diner naar oktober. De juiste datum moet dan opnieuw onderhandeld worden met de restaurantuitbater, maar zal jullie uiteraard tijdig meegedeeld worden.
Andere info i.v.m. lidgeld en programma seizoen 2020-2019 evenals de gevolgen van de niet-geslaagde bestuurswissel, worden normaal meegedeeld en besproken op het diner, maar zal jullie in geval van uitstel via mail bezorgd worden begin juni.
Wij hopen dat jullie ondertussen nog kerngezond, dus coronavrij zijn en het kot nog niet afgebroken hebben van pure stress door het gemis van onze geliefde clubactiviteiten. Als dat zo zou zijn, hou het dan zo en sturen wij jullie onze ontsmette, gemaskerde en daardoor verkeersvrije en even hartelijke groeten als altijd.

JE(F)I

 

 

Alle gazetjes