Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

September 2020

Ter geruststelling van sommige leden: wij bestaan nog!!! Maar… corona bestaat ook nog en dus blijven wij vooralsnog voorzichtig in ons kot! Maar dat wil daarom ook nog niet zeggen dat er achter de schermen niets beweegt: volg dus en lees!

Financies

Na veel, lang en geduldig puzzelwerk heeft Etienne, penningmeester a.i., een duidelijk en volledig overzicht  kunnen maken van de financiële toestand van de clubkas vanaf 1 januari 2020 tot heden. Daarin zit dus ook nog een gedeelte uit het beheer van Fons, onze vorige “centenman”,  van vóór zijn overlijden.

Resultaat lopende rekening:
INKOMSTEN: 16.402,57 €
UITGAVEN: 13.418,18 €
SALDO :2.984,39 €
Spaarrekening (destijds nog door Fons opgestart)
SALDO van 4.520,74 €.

Belangrijk: de gedetailleerde verslagen kunnen altijd opgevraagd/geraadpleegd worden op simpele vraag aan Etienne.

Ledenwerving

In bijlage vinden jullie de actuele ledenlijst. In vergelijking met vorig seizoen (33 leden) zijn er dat nu om allerlei redenen (overlijden, persoonlijke of gezondheidsredenen) nog 28. Dat is een daling van meer dan 9% en maakt ons in de afdeling tot één van de “dalende” koplopers, dit in tegenstelling tot vorige jaren toen we steeds bij de stijgers behoorden.
In een poging om daaraan te verhelpen en het ledenaantal terug een beetje op te krikken,  lanceert het huidige interimbestuur het volgende idee: wie een nieuw lid aanbrengt, verdient één jaar gratis lidmaatschap.

Nu corona ons toch beperkt in onze activiteiten, is het misschien een rustig moment om eens rond te speuren in familie-, vrienden- of kennissenkringen op zoek te gaan naar mogelijke kandidaat-leden. Jullie kennen onze club, de sfeer, de activiteiten en jullie zijn dus ook onze beste ambassadeurs. Gedenk ook onze lijfspreuk: allen voor één, één voor allen! Hoe meer leden, hoe voordeliger voor iedereen, want zo kunnen we de kostprijs van onze activiteiten drukken.

Vernieuwing bestuur

Vermits er zich geen nieuwe bestuurskandidaten meer meldden, wordt het tijd om met de helft van het overgebleven “oude” bestuur en de twee kandidaat-leden, Jacques en Julien, aan de slag te gaan.Etienne en ik zullen weldra met hen samenzitten om een nieuwe taakverdeling op te maken en hen als toekomstige bestuursleden ook een beetje wegwijs te maken in hun nieuwe job. Daarna krijgt iedereen de kans om zijn al-of-niet vertrouwen in het nieuwe bestuur uit te spreken. Mochten zich alsnog leden geroepen voelen: geloften van eeuwige trouw, armoede of kuisheid worden niet vereist. Iedereen altijd welkom dus!

Dat was het voor deze keer. Zodra er nieuws is, horen jullie het ook. En wees dus niet ongerust: “Wij zullen doorgaan”!

Een stevige koperen groet van Etienne en mezelf.

.

 

 

Alle gazetjes