Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Oktober 2020

Nieuw bestuur

Geen enkele proteststem!
Van onze 28 leden brachten er 10 ook effectief hun stem uit, soms voorzien van pittige,maar overigens leuke en positieve commentaren! De overigen vormden dan de zwijgende meerderheid, zodat hun stem,zoals vooraf meegedeeld, als ja-stem mocht beschouwd worden. Het nieuwe bestuur kan dus op een volstrekte meerderheid rekenen. Zo’n resultaat tovert een blos van verlegenheid op onze wangen en maakt ons ook dankbaar voor zoveel  vertrouwen! Wij beloven ons best te doen, maar rekenen er ook op dat de “oudjes” in het nieuwe bestuur de volgende keer op een wat vlottere manier kunnen vervangen worden!

Dit worden dan voor de komende tijd de nieuwe “mandatarissen” en hun voornaamste bevoegdheden:

Pierre:                           

Voorzitter
C.A.
Algemeen secretariaat
Nieuwe leden; redactie Koperen Gazetje, nieuwsbrieven, verslagen;       vervoer; archief
Redactie jaarprogramma

Etienne:           

Ondervoorzitter- Penningmeester
C.A.
P.R.: contacten gidsen, musea, toeristische diensten, restaurants; Netwerk Cultuur
Redactie jaarprogramma

Jacques:        

Co-secretaris
C.A.
Contacten afdeling: redactie geactualiseerde ledenlijsten (jaarlijks en occasioneel) , activiteitenlijsten(maandelijks)
Redactie jaarprogramma

Julien:               

Co-secretaris
C.A.
Contacten Netwerk Cultuur: correspondentie, vergaderingen…
Verzekering
Redactie jaarprogramma

Gezocht

Door de tijdelijke onbeschikbaarheid van Pol, onze vaste huisfotograaf,zoeken wij een opvolger voor het verzorgen van de fotoreportages van onze uitstappen. Kandidaten melden zich bij Pierre.

Graag jullie mening

Als de coronastorm hopelijk binnen afzienbare tijd een beetje geluwd is, zouden wij toch een activiteit proberen te organiseren, kwestie van het ledencontact een beetje levend te houden.Chantal Fossion, een van onze vroegere gidsen (Orval en de Gaume) wil ons daarbij helpen met een lezing rond de gedachte“Hoe een kunstwerk en een gedicht met elkaar  spreken”; het thema zou dan zijn “Paul Van Ostayenen de Vlaamse expressionistische schilderkunst”. Deze lezing zou in de namiddag plaatsvinden in ons eigenste Cultuurcentrum met in acht name van alle coronavoorschriften en op een latere datum wanneer het virus voldoende afgezwakt is.

De vraag is nu wie daaraan geïnteresseerd is en het voor ons dus de moeite loont alles te organiseren. Belangstellenden melden zich bij Etienne. Wordt vervolgd…

Tot slot nog een persoonlijk verzoek: willen jullie in alle mails i.v.m. de Koperen Passer het “Onderwerp” laten voorafgaan door de melding “KPss” voor zover het er nog niet staat; dan komt alles bij mij op de juiste plaats terecht en wordt mij onnodig zoekwerk tussen andere mails bespaard! Alvast bedankt!

Een hartelijke koperen groet aan iedereen; blijf voorzichtig en hou het gezond, zodat we mekaar in betere tijden ooit ergens wel eens terugvinden.

Het Bestuur

.

 

 

Alle gazetjes