Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Februari 2021

Wat gebeurde er op 21 februari 2020?

“Mooie uitstap: in de voormiddag letterlijk en figuurlijk verrassende beelden met Karolientje, onze werkelijk fe-no-me-na-le gids(Street Art-wandeling in Hasselt), in de namiddag ogen vol bewondering voor het werk van twee mensen, Herman en Ingrid, (bezoek aan Huis Nagels in Sint-Truiden) om deze indrukwekkende notariswoning van de ondergang, zeg maar de sloophamer, te redden! Met verbluffend resultaat. Middageten verzorgd en lekker! Kortom: enthousiasme  alom!”
Dat schreef ik naar aanleiding van onze laatste uitstap,vandaag precies één jaar geleden dus, vóór corona ons verplichtte om in ons kot te blijven!
Wat aanvankelijk werd afgedaan als een  “onschuldig griepje”, bleek de daaropvolgende maanden uit te groeien tot een heuse pandemie! Mondmaskers werden een vertrouwd beeld in het dagelijks leven met het gevolg dat je soms je eigen familie of vrienden niet meer herkende! Lockdowns; quarantaines;vaccinaties; de strijd - vaak een regelrechte soap !- om een betrouwbaar vaccin; dagelijks een stortvloed van cijfers en grafieken over stijgende en dalende besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen; virologen allerhande…We leerden er moeizaam mee leven in de hoop dat het eens weer als vroeger worden zou! Eén enkele keer ook zat het dodelijke virus gevaarlijk dicht in onze buurt toen we afscheid moesten nemen van onze voorzitter!
En nu, één jaar later, ondanks (of is  het dankzij?) Zuid-Afrikaanse, Britse en Braziliaanse neven en nichten van covid, geven slimme ministers en dappere virologen ons weer hoop op een herwonnen vrijheid en blinkt er ergens toch een lichtje aanhet einde van de tunnel.

Wat gebeurt er morgen?

Langzaam groeit dus ook de hoop op een nieuwe start van onze Koperen Passer, maar niet eer alles volledig safe kan en we weer vrij en vrolijk de baan op kunnen! Het bestuur heeft alleszins niet stilgezeten.
Stilletjes dromen we van ons jubileumdiner in juni: datum en restaurant zijn alvast gereserveerd, de schikkingen blijven dezelfde zoals afgesproken eind vorig seizoen; Etienne heeft ook al een lange lijst activiteiten bijeengezocht waaruit eerstdaags het programma voor volgend seizoen gedistilleerd wordt; aangepaste modaliteiten i.v.m. het lidgeld voor volgend seizoen zijn uitgewerkt… In een volgend Gazetje meer over dat alles.
Wat ons wel wat zorgen baart, is het aantal leden (voor het ogenblik 28 als iedereen zijn lidmaatschap hernieuwt). Daar zouden er gerust wat bij mogen. Als iedereen een beetje zijn best doet, moet dat toch lukken en moeten we hopelijk uitkijken voor een grotere bus! Oproepen in de plaatselijke pers leveren geen resultaat. Als iemand met een idee zit om aan ledenwerving te doen, laat maar komen, maar zoals al vaker gezegd: jullie zijn onze beste ambassadeurs!

En wat vandaag?

Genieten van de jonge lente, gebubbeld en al, en zeker de trein niet nemen!
Nog een stevige koperen groet en hou het gezond.

Pierre
 

 

Alle gazetjes