Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

November 2021

1. Uitstap Lommel

Een paar dagen geleden ontving Etienne uit Lommel de volgende mail:

Zoals u wellicht ook vernomen hebt is de coronasituatie sinds ons laatste contact van 5 november helemaal gewijzigd. Ook voor ons, molenaars, is het niet mogelijk om in veilige omstandigheden een rondleiding in de rosmolen en het molenmuseum te laten doorgaan.
Daarom annuleren wij het geplande bezoek en wachten we af tot zich betere omstandigheden voordoen.

Zo vervalt dus de namiddagactiviteit van onze uitstap naar Lommel en bestaat de terechte vrees dat ook "Het Glazen Huis" in scherven zal vallen.

Steven Van Gucht: "Van een kentering nog geen sprake."
Geert Molenberghs: "Piek einde golf is lang niet in zicht. Integendeel."
Gouverneurs dringen aan op nieuwe nationale verstrenging.
Frank Vandenbroecke sluit bijkomende maatregelen niet uit… en als de vos de passie preekt…
Scholen en dokters zijn de wanhoop nabij…

Omdat de situatie door de onrustwekkende stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames onmiskenbaar steeds dreigender wordt en de nabije (en verdere?) toekomst alsmaar onzekerder, heeft het bestuur besloten al zeker de decemberactiviteit (Lommel) te schrappen. Wat daarna komt wachten we ongerust af. Het was geen gemakkelijk besluit, te meer omdat alle voorbereidingen al getroffen waren (bus,gidsen, restaurant, reservaties…), maar de gezondheid van ons allemaal primeert. Onze excuses dus, we hadden het liever anders gezien… We houden jullie op de hoogte.

De leden die reeds ingeschreven en betaald hebben, mogen eerstdaags hun centen terug verwachten.

2. Yerseke

De inschrijvingen hiervoor lopen gewoon verder in de hoop dat tegen 13 mei de (corona)hemel zal opgeklaard zijn!

3. Webmaster

Tot nu toe 0 kandidaturen binnen! Een gebrek aan durf (onbekend bij passers?), inzet of belangstelling voor onze website? Toch geven wij de hoop niet op en wachten vol vertrouwen op die ene witte raaf!

4. Tot in betere tijden

Een hartelijke groet, tot in betere tijden en vooral… stay safe!

Het bestuur

 

 

 

Alle gazetjes