Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Januari 2022

Eigenlijk zou hier “Het GOUDEN Gazetje” moeten staan, enerzijds omwille van de naglans van ons 10-jarig jubileum, anderzijds omdat ik eigenlijk drie gouden medailles zou willen uitreiken aan drie mensen die al jaren het mooie weer uitmaken of -maakten in de geschiedenis van onze club, meer bepaald van onze website: Alfred D’or, Ludo Camps en Karel Van Rompaey.

Alfred, voor ons dus Fred, was de man van het eerste uur; hij zorgde voor het fundament van onze website. Dat moest volgens strikte voorschriften en bepalingen opgelegd door de nationale webmaster. Het bleek een haast onmogelijke opgave om al die regels en regeltjes in de praktijk te brengen. Fred werkte zich uit de naad, maar door al die voorschriften was het resultaat niet wat het bestuur - en ook hijzelf niet - voor ogen had: een soepel verhaal rond de geschiedenis van, toen nog, club B-9, een verhaal met een ziel, met nieuwtjes, verslagen van activiteiten, foto’s… kortom een werkbaar en aangenaam leesbaar geheel.

Ondertussen had ook Ludo zich aangesloten bij de club en hij, van vele markten thuis, zou op zijn manier dat varkentje wel eens wassen. Gedurende vele jaren verzamelde hij alles wat er in de club reilde en zeilde, ook nog toen hij naar andere oorden uitzwierf. Zo werd zijn www.canaleventuno.wixsite.com/kptienen een ongelooflijke bron van gegevens op een stramien waarin ieder die dat wilde, zich kon vinden. Legde Fred de eerste steen, Ludo zorgde voor een stevig bouwwerk. Het werd ons dan ook even koud achter de oren toen hij ons vertelde dat hij, tenzij het absoluut niet anders kon, graag de fakkel wilde doorgeven. De ervaring met onze schier hopeloze zoektocht naar bestuursvernieuwing indachtig, zagen wij zijn bouwwerk mettertijd al in elkaar storten!

En net toen vertwijfeling dreigde, dook Karel uit het onverwachte niets! Zijn mail klonk als muziek in onze oren: “Heb jouw ietwat radeloze bericht in je laatste gazetje gelezen i.v.m. opvolging webmaster. Louter uit sympathie en alleen als er echt geen andere kandidaat zich meldt, zou ik eventueel durven overwegen om voor de website te zorgen.” Dat viel niet op een koude steen en voor hij zich ook nog maar zou kunnen bedenken, was de zaak beklonken en zakte de schrik weer weg in onze schoenen: hij zou het worden, een man van “Order! Order! Order!”, met een stevige knipoog naar Fred, maar ook een warme handdruk voor Ludo! We schreven donderdag 25 november 2021, 18 uur 39! En je zal het maar meemaken: toen de beslissing al gevallen was om met Karel in zee te gaan, bood ook Fred zijn diensten aan om eventueel Ludo’s taak over te nemen. Maar toen was Karels trein al vertrokken en die was met geen wissels meer te stoppen! Maar toch bedankt, Fred!

Dagen werden weken, weken werden maanden: al die tijd mocht ik met Karel heerlijk en leerrijk samenwerken aan een nieuwe website die wij jullie vandaag, zij het een beetje “en retard!”, als nieuwjaarsgeschenk willen aanbieden. Karel doopte hem https://kptienen.be en ik mocht peter zijn! Plak de naam van ons nieuwe web bovenaan in je browser, zodat je hem altijd binnen handbereik hebt en met een simpele klik kan onderduiken in de geschiedenis van onze club en, via nieuwsbrieven, verslagen, gazetjes en veel, héél veel foto’s, dat alles uit Ludo’s reservoir, kan genieten van zovele mooie momenten, en bij het “In Memoriam” ook nog eens kunt terugdenken aan hen die wij moesten afgeven. Zo blijven zij leven in ons hart en onze herinnering en nog een beetje deel uitmaken van onze club.

Niets op deze wereld is perfect, wij zijn er ons van bewust. Je vindt achteraan in de website een “Contactbladzijde”: gebruik ze voor eventuele vragen of suggesties. En ook dit nog: wie geïnteresseerd is, kan gratis over een nieuw e-mailadres beschikken dat je kan gebruiken voor alle mailverkeer en b.v. zeker al voor je clubcorrespondentie. Goesting? Karel zorgt ervoor: karel.vanrompaey@kptienen.be! Het mijne is al gefikst: pierre.liesmons@kptienen.be. Daar kan je mij, naast mijn “gewone” mailadres, nu al bereiken.

Er zijn helaas geen gouden medailles om uit te reiken, maar daarom blinkt onze dank er niet minder om voor Fred, Ludo en Karel, alsook voor onze fotografen door de jaren heen: Paul Brants, Yves Morren, Ludo Camps, Michel Foulon, Marc Vanberghem, Jacques Marijns en hen die we vergeten…

AD MULTOS ANNOS CLUB V 9 TIENEN

                En nu… allen daarheen: https://kptienen.be

Pierre 

Fred D'or

Ludo Camps

Karel Van Rompaey

 

 

 

Alle gazetjes