Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Juni 2022

Afsluiting van een toch wel bewogen seizoen!

Een blik op het verleden

Er gebeurt nogal wat tijdens zo’n werkjaar.

Zo konden door covid slechts 8 van de 10 activiteiten doorgang vinden: december Lommel “Het glazen huis” en januari Brussel “De Muntschouwburg” werden noodgedwongen van het programma afgevoerd; beide worden echter heropgevist volgend seizoen.
Ondanks die tegenslag konden we toch van twee knappe prestaties van onze leden genieten: Karel liet ons op een boeiende en meeslepende manier kennismaken met de uilen in Bunsbeek, terwijl Maurice ons meenam op een indrukwekkende tocht door bruinkoolland. Respect voor beide prestaties!
Dat dergelijke inspanningen navolging verdienen en niet alleen door het bestuur erg gewaardeerd en dus met vreugde begroet worden, hoeft geen verder betoog! Voor volgend seizoen hebben Paul (Debondt) en Didier (Vanhouts) ons trouwens al hun ja-woord gegeven! De traditie leeft dus voort…  en kandidaten blijven altijd welkom! Ondertussen is ook Marc (Vanberghem) met een aanlokkelijk voorstel gekomen!

Wat het aantal deelnemers aan de activiteiten betreft, mogen we zeker niet klagen: we haalden een mooi gemiddelde van 29 per activiteit, als volgt verdeeld:
september Luik Napoleon 24; oktober Genk La Biomista 31 met dames; november Tienen Uilen in Bunsbeek 25; februari Abdij Park Heverlee 21; maart Mechelen Het Grom en Dijlevaart 22; april Duitsland Bruinkool 24; mei Yerseke 41 met dames en juni Diner Aulnenhof 53 met dames.
Drie keer dus namen we ook onze dames mee op pad: om de bus te vullen beweerden sommigen ooit en ze werden ook niet altijd met het verwachte enthousiasme begroet! Dat is echter al lang verleden tijd. Dankzij hun aanwezigheid wordt elke uitstap nu net iets feestelijker en daarom zullen wij hen ook zo vaak als kan/mag blijven uitnodigen. Bedankt dames!

De ledenwerving bereikte het voorbije seizoen een recordhoogte: 11 nieuwe leden traden toe tot onze club wat ons totaal aantal op 38 bracht, meteen de sterkste stijging van alle clubs uit Vlaams-Brabant! We vrezen wel dat we volgend seizoen enkele leden zullen verliezen door allerlei omstandigheden. Wij zouden graag ons aantal behouden en liefst zelfs vergroten; dus bij deze een warme oproep om in ons aller belang nog eens de boer op te gaan op jacht naar nieuwe leden: hoe meer zielen, hoe goedkoper de uitstappen immers worden!

Afscheid nemen moesten we helaas ook; heel recent nog en totaal onverwacht van Paul Sterkmans en eerder dit jaar in februari ook van Denise Truyens, echtgenote van Fons Vermeulen. Dankbaar dat we hen mochten kennen, leven zij verder in onze herinnering.

Verjaardage: de voorbije maanden mochten heel wat feestelingen een sterretje bijsteken op hun revers: 32 stuks! Daarbij is juni blijkbaar een vruchtbare maand met niet minder dan zes gelukzaligen!
Waren niet aanwezig op ons quizdiner in Aulnenhof: Raymond, André, Jeroen, Gary en in laatste instantie ook Julien; maar wèl aanwezig en ging dus met alle felicitaties en applaus aan de haal: Patrick. Hij kreeg waar hij recht op had: een warm applaus en het was enkel om de landelijke rust van Walshoutem niet te verstoren, dat enig “feestelijk” gezang achterwege bleef!
Juli is dan weer een magere maand zonder jaarlingen, maar augustus viert Jean-Pierre, thans lustig peddelend aan de Donau, en Guy, wèl lijfelijk aanwezig; dus al het applaus was voor Guy, niet alleen trouwens voor zijn verjaardag!
In augustus denken wij ook nog eens aan Jean, onze erevoorzitter, die op 3 augustus a.s. 90 jaar zou worden en ons in juli ook al 2 jaar geleden ontvallen is. Maar we vergeten hem niet…

Onze website

 Deze prestatie uit de categorie “masterclass” danken we aan Karel. Hij heeft er veel tijd en energie in gestoken, maar zijn resultaat overtreft alle verwachtingen: het is de encyclopedie van onze club, regelmatig up-to-date gehouden en sinds het bestaan al door velen geraadpleegd (1294 op 21 juni!). Daarom, uit de diepste diepten van ons bestaan: BEDANKT, Karel! Wil je er ook van genieten? Eén adres: https://kptienen.be

Een blik naar de toekomst

En daarmee bedoelen we dan ons programma voor het seizoen 2022-2023. Er zijn hier en daar nog een paar mankementjes, maar tijd brengt raad! We hopen dat het jullie kan bekoren om vaak en talrijk met ons op stap te gaan. Het zou onze mooiste beloning zijn!

  Vrijdag 16 september  Charleroi:   Bois du Cazier   
  Vrijdag 21 oktober  Lommel: 

Het Glazen Huis       
Molenmuseum
Restaurant “De Groote hoef”

 
  Vrijdag 18 november Tienen: Paul De Bondt: Duiken  
  Vrijdag 16 december
of 15 december
Brussel: Bezoek Muntschouwburg DAMES
  Vrijdag 20 januari  Antwerpen:  Portopolis    
  Vrijdag 17 februari Brussel: Art Nouveau in Brussel (2 uur) (NMSKB:
Bezoek aan enkele topwerken o.l.v. Chantal Fossion)
 
  Vrijdag 17 maart Rotselaar:  Koffiebranderij Java  DAMES
  Donderdag 20 april Waterloo:

Muziekkapel Kon. Elisabeth
Op donderdagnamiddagen
verrassingsconcert door studenten

DAMES
  Vrijdag 19 mei  Tongeren:  Het Teseum 
Met een begijntje op stap
OF                                   
Pastoor klapt uit de biecht

OF                                   
Bezoek aan waterkersbedrijf Sint-Lucie
 
  Vrijdag 16 juni Neerlanden: Seizoensafsluiter + quiz
Beekhoeve
DAMES

’t Is nog veraf, maar hou er toch al maar rekening mee dat er voor de uitstap van vrijdag 16 december nog geen duidelijkheid is (is afhankelijk van eventuele voorstellingen) en dat 21 april verschuift naar donderdag 20 april! Deze activiteit wordt trouwens volledig verzorgd door ons medelid Didier Vanhouts. Waarvoor onze dank en onze hoop op navolging!!!
Voor het tweede gedeelte van de daguitstap naar Tongeren op vrijdag 19 mei, zijn we er nog niet uit of we het met een begijntje gaan doen of metde pastoor of met Sint-Lucie! Maar je hoort het wel op tijd en stond!

Lidgelden

Tot slot een woordje over het lidgeld: het hoofdbestuur heeft beslist dat het lidgeld voor het seizoen 2022-2023 behouden blijft op 50 € voor wat zij noemen de “toegetreden leden”, d.w.z. wij allemaal dus, en voor de NW’s (niet-actieven en weduwen) 1,50 €. De partners betalen geen aparte verzekering meer: die zit al in het lidgeld van de echtgenoot; zij moeten dan wel op de ledenlijst vermeld worden.
De betalingen moeten gebeuren vóór 15 juli zodat Etienne zoals door het hoofdbestuur wordt gevraagd vóór eind juli de nodige overschrijvingen kan doen en Jacques de nieuwe ledenlijsten kan doorsturen naar de afdeling. Dat is de voorbije jaren altijd al vlot verlopen en dat zal dit jaar ook wel het geval zijn, durven wij hopen. En zoals hoger al gevraagd: probeer tegen die tijd ook nog wat zieltjes bij te winnen!

Hiermee hebben jullie het laatste Gazetje van dit seizoen gehad en kunnen wij jullie in naam van het bestuur een deugddoende, zalige, niet al te tropische vakantie toewensen hier te lande of in verre oorden!

Het zal weer rap september zijn!

Pierre

 

 

 

Alle gazetjes