Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Juli 2022

Special edition

Ledenaantal

Vorig seizoen telden we door een aanwinst van 11 een recordaantal leden: 39.
Dat dit om een aantal voorspelbare redenen in seizoen 2022-2023 moeilijk houdbaar zou worden, (tenzij!!!...), hadden we bij voorbaat ingeschat.
Een paar onverwachte sterfgevallen en, verwachte en niet-verwachte, ontslagen deden het aantal leden zakken naar 34.
Gelukkig kregen we ook versterking van Tienenaar en gids Jos Vandeven, die wij bij deze hartelijk welkom heten. Op onze eerstvolgende uitstap in september hopen we hem in levenden lijve te kunnen presenteren!
Door zijn “intrede” klom het aantal leden naar 35. Met jullie hulp hopen wij tegen september terug richting 40 te klimmen! De zomer is een tijd om te oogsten, dus… Jullie loon in de hemel zal groot zijn!

Herschikking bestuur

Tussen de niet-verwachte ontslagen zat er ook eentje uit het bestuur: Julien Elshout wenste niet langer lid te blijven van onze Koperen Passer en dus ook niet van het bestuur. Hij had er redenen voor die wij uiteraard respecteren, zonder commentaar erbij. Julien wenst ons, en ik citeer, “… samen met de nieuwe ploeg en uiteraard alle leden van de KP-Tienen het allerbeste en veel succes met wat jullie volgend seizoen 22-23 en komende seizoenen allemaal samen zullen ondernemen.” Wij wensen hem ook het allerbeste en danken hem voor zijn jarenlang lidmaatschap (hij was één van onze eerste leden) en ook voor de korte periode dat hij deel uitmaakte van het bestuur.

Wat dan die “nieuwe ploeg” betreft: niet minder dan drie nieuwe kandidaat-bestuursleden meldden zich! Sommigen spontaan, anderen pas na een beetje “masseerwerk”. Het verraste ons totaal, zeker bij de herinnering aan de moeizame overschakeling bij de vorige bestuurswissel na het overlijden van Jean en Fons. Toen vonden we bij een ledenraadpleging geen kandidaten om hen op te volgen. Pas na een hele tijd en veel aandringen waren Julien en Jaak bereid om ons uit de nood te helpen, want met zijn tweeën de zaak runnen, bleek niet haalbaar. Maar we, d.w.z. het vorige bestuur, zijn enorm dankbaar voor de komst van de nieuwe bestuurders en we kijken hoopvol uit naar onze komende samenwerking. Die opent perspectieven naar de toekomst!

Wie zijn dan de nieuwkomers? Fred D’or, Maurice Geysenbergh en Guido Lenaerts zullen vanaf nu samen met Etienne, Jaak en mezelf het bestuur in goede banen proberen te leiden. Zij hebben al een eerste, vruchtbare bestuursvergadering achter de rug en zullen in de toekomst langzaam klaargestoomd worden om het bestuur van ons over te nemen.

Nieuws van onze penningmeester

Etienne houdt per activiteit nauwgezet alle in- en uitgaven bij. Je kon het resultaat daarvan trouwens inkijken (wat niemand blijkbaar nodig vond!) op ons laatste quizdiner in Aulnenhof. Uit die tabellen blijkt dat de meeste resultaten en het eindbilan eindigen op een rood getal met een minnetje ervoor! Grootste “boosdoeners” waren de Uilen, het bezoek aan Parcum en vooral Yerseke. De oorzaak lag niet bij een verkeerde inschatting van controleerbare uitgaven zoals onkosten voor bus, gids, toegangsgelden of lunch, maar wel bij de after-lunch! Wij zijn allemaal bourgondiërs van nature uit en houden van een lekkere maaltijd vergezeld van een goed glas wijn. Het verhoogt de sfeer in de groep en leidt soms tot verrassende “nevenactiviteiten”! De tijd echter dat alles nog voor 25 € kon, ligt ver achter ons en de toekomst oogt niet erg geruststellend. Ik hoef geen voorbeelden te verzinnen van het steeds duurder wordende leven; onze portemonnee spreekt daarbij een onverbiddelijke taal!
Om nu de financiële toestand van onze clubkas gezond te houden (en Etienne geen slapeloze nachten te bezorgen!) en jullie toch een verzorgde uitstap te kunnen aanbieden, werd op de hier al vermelde bestuursvergadering overeengekomen de zaken waar je toch geen vat op hebt (bus, gidsen, …) lijdzaam te ondergaan, maar, en je voelt het al komen: de lunch zal het kind van de rekening worden. De prijs daarvan schommelde tot nu zonder aperitief - kregen jullie op rekening van de clubkas - gewoonlijk tussen 35 en 40 € met daarbij incl. een paar glazen wijn. Wat daarna nogal eens kwam, joeg de totaalprijs onberekenbaar de hoogte in. Om de minnetjes in de totaalkost het hoofd te bieden zal in de toekomst een systeem uitgedokterd worden om het drankverbruik-na-de-lunch in de juiste kelen te leiden… en in de juiste portemonnee!!!
Concreet dus: er wacht jullie een onvermijdbare verhoging van de algemene deelnamekost. Het spreekt voor zich dat we alles binnen de perken proberen te houden en we hopen daarbij dat we op jullie volle begrip kunnen rekenen. Dat andere verenigingen met hetzelfde probleem kampen, telt hier niet als excuus. Er werd trouwens in het verleden al meermaals geïnsinueerd het algemene deelnamebedrag te verhogen, maar tot nu toe konden we die boot altijd nog afhouden.
Een andere oplossing die ons ook al eens werd voorgesteld: verhoog de lidgelden, maar dat valt buiten onze bevoegdheid want kan alleen op voorstel van het hoofdbestuur, waarschijnlijk om wantoestanden te voorkomen.

***

Tot zover dus… Jammer, maar corona heeft lange tentakels!
Hou het ondertussen toch maar vrolijk en tot in september, hopelijk weer met 40 leden, want ook dàt helpt!

Pierre

 

 

Alle gazetjes