Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

November 2022

Dit is geen afscheid!

BELANGRIJK 1:

Wijziging programma:

Zoals eerder door Etienne al gemeld kan het bezoek aan de Munt op vrijdag 16 december door allerlei organisatorische omstandigheden niet doorgaan. Het wordt op dezelfde datum vervangen door een bezoek aan de prachtige tentoonstelling over “ALBAST” in het M-museum in Leuven. Net zoals voor de Munt zijn ook hier de dames van harte welkom. Meer nieuws hierover krijg je in een volgende Nieuwsbrief. De verplaatsing gebeurt zoals gewoonlijk met de bus.

BELANGRIJK 2:

Bevoegdheidswijzigingen vernieuwd bestuur:

Vanaf Nieuwjaar gaan Etienne en ik in pre-pensioen: na 12 jaar dienst wordt het tijd om de fakkel door te geven aan de nieuwe generatie waarmee jullie ondertussen al wel kennismaakten: Maurice, Jaak, Guido en Fred.

De “werkzaamheden” die Etienne en ik gedurende ruim twee jaar overnamen na het verlies van eerst Fons (penningmeester) en kort daarna ook Jean (voorzitter) zijn nu grosso modo verdeeld als volgt:

  • Maurice: organisatie activiteiten
  • Guido: penningmeester
  • Jaak: ledenadministratie
  • Fred: uitnodigingen (nieuwsbrieven) en catering

Vanaf einde van dit seizoen (30 juni 2023) gaan wij dan definitief met pensioen. In de overgangsperiode zullen wij het verjongde bestuur nog met raad en daad blijven bijstaan zodat zij niet aan hun lot worden overgelaten en de overgang zo vlot mogelijk verloopt.

Wij kunnen jullie met de hand op het hart verzekeren dat zij er alle vier zin in hebben, ons volste vertrouwen genieten en alles zullen doen om onze club verder uit te bouwen tot jullie en ons plezier en de blijvende waardering van afdeling en VZW.

En tot slot nog dit: Etienne en ik zijn jullie heel erg dankbaar voor het vertrouwen en de waardering die wij al die jaren mochten ondervinden en weet: dit is geen afscheid, wij blijven tot het eind onzer dagen trouw temidden van jullie.

Etienne en Pierre
 

 

Alle gazetjes