Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode

Pierre

 

 

HET KOPEREN GAZETJE

Juni 2023

1. Vernieuwd bestuur

Dit Gazetje komt van een tevreden voorzitter. Het voorbije seizoen betekende voor onze club immers een moment van erop of eronder, doorgaan of einde verhaal. En gelukkig werd het geen einde verhaal!

Hoe dat zo kwam? Daarvoor moeten we terug naar einde vorig seizoen. Na een moeilijke en ei zo na vruchteloze zoektocht naar versterking of vervanging van de restjes  van het stilaan ouder wordend en dus pensioengerechtigd bestuur, zijnde Etienne en ikzelf, kregen we plots als een tsunami niet minder dan drie bestuursbereidwilligen op ons af: eerst Fred, na een lichte aarzeling Guido en tenslotte, na nog enig masseerwerk van zijn An, ook Maurice. Toen tijdens de septemberuitstap  van dat jaar ook nog Jean-Pierre en Paul hun ja-woord gaven, kon ons geloof in de goedheid van de mens niet meer stuk! Door deze tornado van nieuwe kandidaat-bestuursleden viel het ontslag van twee “vroegere ” bestuurders makkelijker te verwerken: Julien om persoonlijke redenen en Jacques wegens overbelasting door activiteiten in andere verenigingen. Aan beiden hier toch nog eens onze dank voor hun interimverblijf in en hun bijdrage aan het dagelijks bestuur van onze club.

En zo komt dus het bestuur voor de komende jaren in de stevige en  veilige handen van

 • MAURICE(organisatie en verslagen ),
 • FRED (catering en uitnodigingen),
 • GUIDO (de centen en de contacten met Netwerk Cultuur),
 • JEAN-PIERRE (ledenadministratie en de nieuwsbrieven)
 • PAUL eveneens ledenadministratie en
 • KAREL, de man die liever in de schaduw werkt, die niet graag in de  bloemetjes wordt gezet, maar van onze website een echte encyclopedie, een levend kijkstuk maakt.
 • ETIENNE en IKZELF tenslotte blijven, als overlevers van het eerste uur,  enkel nog een beetje vanaf de zijlijn deel uitmaken van het bestuur.
De voorbije maanden werd dan dat  nieuwe  bestuur klaargestoomd om de club de volgende jaren in goede banen te leiden. Zij hebben dat met volle overgave ondergaan en wij zijn er dan ook rotsvast van overtuigd dat de toekomst van onze club bij hen in goede handen is.

2. Ledenaantal

Een tweede reden van mijn tevredenheid is, dat in de loop van het voorbij seizoen onze club uitgroeide tot 41 leden en dat ook de vooruitzichten  voor volgend seizoen gunstig ogen. Ik ben er bijna van overtuigd dat onze twee stuurmannen van het eerste uur, Fons en Jean, nu, van waar ze ook zijn, eens met een tevreden knipoog naar elkaar zullen kijken! En wij, van onze kant, wuiven eens dankbaar naar hen terug, want zij hadden een belangrijk aandeel in de uitbouw van onze club.

3. Lidgelden

Wat  de lidgeldenvoor volgend seizoen betreft, heeft het hoofdbestuur laten weten dat die opgetrokken worden van 50 naar 60 €... Wie dus al 50 € betaalde, zal nog wat moeten bijpassen! Voor de aspirant-leden en de niet-actieven wordt dat 10 € en voor de echtgenotes van overleden leden 5 €.
De hernieuwing van het lidmaatschap en de betaling van de lidgelden, zouden we graag afsluiten vóór 15 juli zodat daarna de nieuwe ledenlijsten kunnen opgesteld en doorgestuurd worden naar de afdeling waar ze uiterlijk eind van de maand moeten toekomen. Dat is ieder jaar al vlot verlopen en we rekenen erop dat het dit jaar ook het geval zal zijn. Dat er nog altijd nieuwe leden bijkunnen hoeft geen betoog! Hoe meer deelnemers immers aan de activiteiten, hoe meer we de onkosten kunnen drukken.

4. Onkostenplaatje

Want jammer genoeg zijn het niet alleen de lidgelden die de hoogte ingaan, maar er is ook de problematiek van de alsmaar stijgende kosten bij  de organisatie van de uitstappen. Nog niet zo lang geleden kon je al  met 400 à 450 €, uitzonderlijk al eens 500 €, met de bus de baan op. Ondertussen  kreeg  Maurice de factuur voor de eerstvolgende uitstap naar Antwerpen in september al binnen : 600 €! Wie regelmatig al eens een restaurantje pleegt, weet ook wel hoe laat het is. Ook de gidsen doen er een schepje bovenop en bovendien worden de groepen waarmee zij mogen werken ook nog eens kleiner: vroeger zo’n 20 à 25 deelnemers per gids, nu nog 15 zodat je altijd minimum 2 gidsen per activiteit moet  voorzien, wat dus ook een verdubbeling van de kostprijs veroorzaakt! We weten dat ook andere clubs met dezelfde problemen kampen, maar dat maakt natuurlijk onze, en vooral jullie, rekening niet! Ik wil hierbij ook nog eens speciaal benadrukken dat in de toekomst nauwgezet zal toegekeken worden op het moment waarop en de reden waarom een niet-deelname aan een activiteit  meegedeeld wordt. Alleen de op dat ogenblik nog niet  gemaakte onkosten kunnen vergoed worden. Een bus bv. kan je niet vergoeden want die moet toch rijden en  betaald worden of er nu 20 of 21 inzitten. Met restaurants en over gidsenvergoedingen kan al eens onderhandeld worden. Houden die echter het been stijf i.v.m. de  bestelde aantallen, dan is dat jammer. We doen echter ons uiterste best om alles een béétje betaalbaar te houden en ik weet ook zeker dat Guido als een goede huisvader over de centjes waakt! Voorlopig dus nog geen man over  boord!

5. Programma

Alle data zijn al ingevuld en voor enkele, de eerste twee al zeker,  ook al vastgelegd.

 • 15 september met een bezoek aan BASF in Antwerpen. (Badense Aniline-§ Soda Fabrik).
 • 20 oktober krijgen we onze klassieke thuismatch met wel een zeer verrassend onderwerp waarbij Jean-Pierre het zal hebben over zijn geliefkoosde Heksen. Ligt ook al vast.
 • Vrijdag17 november proberen we samen met de dames binnen te dringen in het prachtig vernieuwde MSKA in Antwerpen.
 • Vrijdag15 december worden we door Jos gegidst doorheen de tentoonstelling over Dirk Bouts in Museum-M Leuven
 • Vrijdag 19 januari gaan we eens kijken hoe hard er gewerkt wordt bij de VRT en in het Vlaams Parlement.
 • Vrijdag 16 februari worden we ontvangen en rondgeleid door een heuse kolonel in Kleine Brogel.
 • Vrijdag 15 maart nemen we onze damesmee naar het prachtige Kasteel van Hoensbroek, net over de grens in Nederlands-Limburg.
 • Vrijdag 19 aprilleidt onze eigenste huisgids Jos Vandeven ons rond in het HAC in Heverlee. (Waterproductiecentrum in Heverlee)
 • Vrijdag 17 mei verwacht de Brug van Vroenhoven ons bezoek
 • Vrijdag 21 juni sluiten af met ons traditioneel eindeseizoensfeest, ook weer in het gezelschap van onze dames.

Dus samengevat: BASF, Heksen, het MSKA, een groot kunstenaarDirk Bouts, VRT en Vlaams Parlement, een vliegtuigbasis, een kasteel in Nederland, een waterwinningbedrijf, een beroemde brug en een fijn diner: dat oogt toch niet slecht en kan alleen maar een reden te meer om je lidmaatschap zéker en liefst zo spoedig mogelijk te hernieuwen!

6. Wensen

Tenslotte, beste vrienden, wens ik jullie in naam van het bestuur nog een lange en deugddoende vakantie waar ook ter wereld en een veilig en gezond weerzien in september!

Pierre
 

 

Alle gazetjes