Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode


Jos Paenhuysen 

Afscheid

Jos Paenhuysen

Bekkevoort 10 december 1951
Kapellen 23 november 2012

Jos was gedurende korte tijd lid van onze Koperen Passer (januari tot juni 2012), maar kon door een plotse, ernstige ziekte slechts aan een paar uitstappen deelnemen. Daardoor zal hij bij sommigen misschien minder goed in het geheugen liggen, maar toch voelde hij zich onmiddellijk thuis in onze groep en menige keer drukte hij zijn spijt uit omwille van zijn toestand niet te kunnen deelnemen aan onze activiteiten. Tegen beter weten in hadden wij toch  stilletjes gehoopt hem eens terug bij ons te hebben. Zijn lot besliste anders…

De tennissers onder ons zullen hem zeker kennen als een gedreven sportbeoefenaar. De vrienden die hem  kort voor zijn dood nog bezochten getuigen van de kracht en de moed waarmee hij tegen zijn ziekte heeft gevochten: dat kan alleen maar onze  eerbied en bewondering afdwingen. De manier waarop hij zijn “vlucht naar de eeuwigheid” voorbereidde, zoals hij zijn naderend afscheid zelf noemde, kan ons alleen maar stil maken.

Hoe kort zijn aanwezigheid in ons midden ook was, wij en velen met ons zullen hem blijven gedenken als een fijn mens in wiens gezelschap het goed toeven was.

Wij betuigen namens onze club onze oprechte deelneming aan de beproefde familie, vooral aan zijn echtgenote en dochters die samen met hem de moeilijke weg tot het einde zijn blijven gaan. Wij wensen hen heel veel sterkte in deze en vooral de komende dagen als het weer stil zal zijn geworden in huis.

Rust nu maar in vrede, Jos.

Van zijn gedachtenisprentje:

Ik was te Cadzand aan het strand
getuige van een misverstand,
toen ik twee golven hoorde spreken
precies voordat ze zouden breken.
De ene riep: “Het is gedaan,
wij zullen hier te pletter slaan!”
De andere zei beslist: “Welnee,
je bent geen golf, je bent de zee.”

Hein Stufkens                                                                      

 

 

Pierre