Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode


Lucien Van Lée 

Afscheid

Lucien Van Lée

(1932-2020)
 
Lucien was ere-leraar Nederlands-Engels aan het Kon. Atheneum in Tienen en daarna achtereenvolgens  directeur aan de Rijksmiddenscholen in Houthalen en Zonhoven.

In september 2014 werd hij lid van onze Koperen Passer, maar moest na een paar jaar ontslag nemen omwille van gezondheidsredenen. Daardoor zullen sommigen onder ons, vooral de “jongere” leden, zich hem niet of niet meer zo goed  herinneren.

Van bij het begin toonde hij zich een zeer enthousiast lid, die graag aan onze activiteiten deelnam en, leergierig als hij was, altijd vol interesse de gidsen met zijn vragen bestookte. Telkens ik hem achteraf nog eens ontmoette, sprak hij nog over die interessante en mooie tijd bij de Koperen Passer.

Wij  bieden aan zijn echtgenote en kinderen onze oprechte deelneming en wensen hen veel steun en sterkte in deze en de komende moeilijke dagen.

Pierre