Koperen Passer Tienen

Club V-9

Groep Hof ter Rode


Roger Quintens 

Afscheid

Roger Quintens

Brussel 14 november 1931
Tienen 17 april 2016

Roger is niet meer.

Toen het nieuws van zijn overlijden ons bereikte tijdens onze uitstap naar ’s Hertogenbosch, konden velen het niet geloven, maar wie hem de laatste tijd ontmoette als hij naar de krantenwinkel trok voor zijn dagelijkse krant, wist wel beter: dit was een verloren strijd.

Roger was ons oudste lid in leeftijd, maar ook een van onze eerste clubleden (sinds 23 december 2010); op beide was hij fier.

Op onze allereerste uitstap naar Gent in februari 2011 was hij al van de partij en sindsdien miste hij er geen enkele meer.Tot vorig jaar een ernstig auto-ongeval hem knakte. Nog één keer was hij erbij: Doel (16 oktober 2015) wilde hij absoluut meemaken; daarna ging het niet meer.

Roger was niet alleen een trouw lid, hij bracht ook leven in de groep: als hij in je buurt was, kon je je altijd aan een plaagstoot of een grap verwachten. Maar hij kon ook wat verdragen en : “Gij moogt dat zeggen!” was dan steevast zijn repliek. Over zijn verzameling postzegels, over zijn werk op de luchthaven, zijn jaren bij de scouts… hij kon er met zoveel enthousiasme over praten, maar ook over wat er allemaal reilde en zeilde in zijn stad.

En wat misschien weinigen onder ons weten: Roger was een groot liefhebber van opera. Toen ik hem onlangs nog bezocht, toonde hij mij trots zijn verzameling cd’s waarover hij vol geestdrift kon vertellen.

Roger is nu aan zijn laatste uitstap begonnen, alleen..
Maar hij zal niet uit onze herinnering verdwijnen; af en toe zullen we nog eens over hem praten, zodat hij ook nog een stukje bij ons blijft; dat zijn we hem verschuldigd.

Roger, het ga je daar goed aan de overkant!

Op zijn gedachtenisprentje lezen we deze woorden van zijn kleinzoon Tiemo:

Een opa die altijd fantasierijk was.
Een opa die een groot hart had.
Een opa die er nu niet meer is.
Een opa die zijn leven heeft voltooid en
er het beste van heeft gemaakt
.

Pierre